Lifestyle,  Persoonlijk

Back to the 90’s

Vorige week zaterdag (24 februari) ging ik terug de tijd in samen met mijn drie favoriete personen. We gingen back to the 90’s in Ahoy, Rotterdam. Het was een gezellig feestje, maar ik vind het persoonlijk jammer dat ze heel veel van dat 90’s house / techno muziek draaiden en weinig van de bekende boybands/girlbands en andere bekende popsterren uit die tijd. Het was echt een hollands back to the 90’s party voor mijn gevoel. Wel leuk was dat The Vengaboys en Five (waar alleen drie van over is gebleven) kwamen optreden! Desondanks hebben we wel supergezellig gehad samen met onze girlband look!


En nu denk je waarom blogt zij hierover? Nou ik ben geboren in 1990, ik ben dus echt een 90’s kid. Wanneer ik aan de 90’s denk komen de meest foute, maar ook leuke nostalgische dingen in mijn hoofd. Ik ben benieuwd waar jullie aan denken als jullie aan de jaren 90 denken. Vandaag deel ik met jullie een top 9 van de dingen waar ik dan aan denk, als ik denk aan “the 90’s”.
Mijn 90’s top 9:
1.Spice girls & Backstreet Boys


De grootste pop girl- en boyband in de muziek historie uit de jaren 90. Natuurlijk waren er nog wel meer, maar ik denk al gauw aan deze twee, omdat ik daar enorm fan was. Samen met mijn zus en nicht draaiden we hun muziek zo vaak als we konden en gingen wij playbacken alsof wij de Spice Girls waren, terwijl we ook de fans speelden die knuffels naar ons toe gooiden (oftewel knuffels gooien en dan zelf weer opvangen met een ” aw, thank you soo much”). Het leukste vond ik dat ze naast de barbiepoppen (die wij allemaal hadden) ook nog van die chupa chups lolly microfoontjes hadden. Je kon ook stickers verzamelen en die in een boekje plakken.

Alhoewel ik heel erg fan was van de Spice Girls, moet ik eerlijk toegeven dat ik hun muziek wat minder goed heb onthouden en ook eigenlijk alleen met een paar liedjes goed kan meebléeren. Ik was ook vrij jong nog om echt hun teksten te begrijpen en de woorden ervan te kennen. Nu denk ik, “Ho, sh*t zongen ze dat? En zong ik dat mee als kind?”. Maar anyways van the Backstreet boys lijk ik de teksten beter te hebben onthouden en daarvan kan ik (nu nog) veel van meezingen. Ik had ook echt posters hangen op mijn kamer van ze, en de ene keer was ik verliefd op Nick en de andere keer Brian en ga zo maar door. Ik was van beide groepen nooit naar een concert geweest. Spice Girls was nooit verder gegaan met hun muziek tot een bepaalde periode en The Backstreet Boys zijn juist wel doorgegaan met muziek maken. Dus een paar jaar geleden ging ik met een groep meiden en mijn favoriete personen dan ook naar hun concert in Ahoy Rotterdam. Het was een hele leuke ervaring om ze een keer live mogen mee maken. Maar ik ben geen fan meer.

2.Fresh Prince of Bel Air

Van jongs af aan werd ik al blootgesteld aan het kijken van series. Fresh Prince of Bel Air was ook wel een van mijn favorieten die ik trouw heb gevolgd op TV.  Nou is serie ontstaan in mijn geboortejaar, maar dat neemt niet weg dat ze veel herhalingen uitzonden toen ik oud genoeg was om te begrijpen waar het over ging. Altijd als ik de titel song hoor dan heb ik zin om keihard mee te rappen, maar uiteindelijk mompel je maar wat woordjes wat je kent. Dat terzijde, ik vond het een erg leuke serie met veel humor en familie liefde. Als het af en toe op TV voorbijkomt kijk ik er graag weer naar.

3.Trainings pakken

Qua fashion was de jaren ’80 toch net nog wat beter. De kleding stijl was toen al wat gemakkelijker maar in de jaren 90 gingen ze mij toch net wat te ver door trainingspakken als een fashion statement te dragen. Deze kleding stijl hoorde bij de house/hardcore/techno muziek stijl onder de jongeren van de jaren 90. Voor Nederland is de jaren 90 vooral een Gabbertijdperk (kale hoofd, felgekleurde ruimzittende trainingspakken). Ik denk ook en volgens mij is het ook zo, dat de gabber tijdperk met de trainingspakjes echt een typisch Nederlands jaren 90 ding is. Volgens mij is het in andere landen niet zo erg geweest als hier.

4.Titanic

Mijn ouders werden helemaal gek van mij, maar ik moest die film echt elke dag zien. Ik was ook tot over mijn oren verliefd op Leonardo di Caprio, maar ik vond die film zo mooi. Ik kreeg er maar geen genoeg van. Ik heb het alleen niet meer gekeken sinds ik stopte met het herkijken van de film.

5.Britney Spears

Deze popster werd mijn eerste echte idool. Ze valt dan onder laat jaren 90. Maar zij was de eerste waarvan ik wilde dat ik op haar leek. Ik knipte mijn lange lokken tot haar kapsel, kleedde mezelf met naveltruitjes. Ik was enorm fan van haar. En toch ben ik nog nooit naar een concert van haar geweest, ik was ook te jong toendertijd. Maar ik ben ook niet geweest toen ik wel oud genoeg was. Voor mij stopte het denk ik bij “I’m a slave for you”, ze was ineens anders en niet meer de tieneridool waar ik tegenop keek. Vorig jaar werd mijn oudere nicht 30 en gaf ze een 80’s en 90’s party. Ik besloot toen wel om als Britney Spears in haar eerst debuut single “Hit me baby one more time” verkleed te gaan.

6.Disney

Disney gaat ver terug voordat ik was geboren, maar zoals bijna iedereen ben ik ook opgegroeid met Disney. Het feit dat mijn moeder al een Disney fan was, maakte het voor mijn zus en ik makkelijker om net zo fan ervan te worden. Er zijn echt films die ik ook echt elke dag wel kon kijken. Ik maakte mijn ouders en zus echt gek ermee. Mijn liefde voor Disney is nog steeds zo groot als toen en ik kan hun films makkelijk weer kijken.

7.Tamagotchi en Furbie

Als we het hebben over beste speelgoed uit de jaren 90 dan denk ik toch wel echt aan de tamagotchi en furbie. Aangezien we toendertijd geen huisdieren mochten was zo’n tamagotchi en/of furbie een perfecte oplossing. Je moest zelf voor het beestje zorgen maar als die dood ging dan was het ook niet erg, want het was niet echt. Toch deed je je uiterste best om het “beestje” niet dood te laten gaan. Uiteindelijk liet je je ouders ervoor zorgen omdat je het te druk had spelen met je school vriendjes en vriendinnetjes. Ik hoor mijn moeder het nu nog zeggen dat ze gek werd van die dingen.

8.Discman

Na de walkman kwam een nieuw hip transportable music device uit in de jaren ’90. Cassettes werden vervangen door CD’s maar hoe kon je dan nog muziek luisteren zonder dat anderen daar last van hadden? Juist met de DISCMAN. Veel groter dan de walkman, maar toen maakte de grootte niet uit. Al je CD’tjes kon je nu ongestoord beluisteren op je discman. Ik had veel CD’s met die van mij geluisterd.

9.La Macarena
Last but not least: La Macarena van Los del Rio!
Bij elk feestje werd het wel gedraaid en iedereen kende het dansje. Ik zeg doe de Macarena!

Waar denk jij aan als je denkt aan de jaren 90? Deel jouw top 9 met mij in de reacties!
—————————————————————————————-
Back to the 90’s


Last week’s Saturday (February 24) I went back in time with my three favorite people. We went back to the 90s in Ahoy, Rotterdam. It was a nice party, but I personally find it a shame that they played a lot of that 90’s house / techno music and only a little of the famous boybands / girlbands and other famous popstars of that time. It was really a Dutch kind of back to the 90s party. Though it was nice that The Vengaboys and Five (only three of which remained) came to perform! In spite of this, we have had a great time together looking like a girlband!


And now you are probably wondering why she blogs about this? Well, I was born in 1990, so I’m really a 90s kid. When I think of the 90s, the most stupid, but also super nice nostalgic things come into my head. I wonder what you think about when you think about the 90s. Today I share a top 9 of the things I think of, when I think of “the 90s”.

My 90’s top 9:

1.Spice girls & Backstreet Boys

The biggest pop girl- and boy band in the music history from the 90s. Of course there were more, but I immediately think about these two, because I was a huge fan back then. Together with my sister and cousin, we listened to their music as often as we could and we lip sync as if we were the Spice Girls, while we also played the fans who threw stuffed animals at us (throwing the stuffed animals up and then catching it again with an “aw, thank you soo much “). The nicest thing I liked of their merchandising, was that they had Chupa Chups lollipop headmicrophone sets, next to the barbie dolls (which we all had). You could also collect stickers and save them into a booklet.

Although I was a very big fan of the Spice Girls, I have to admit that I have not remembered their music as well as I thought and I can actually can only sing-along with a few songs of them. I was also quite young to really understand their lyrics and to really memorize their words. Now I think, “Holy, sh * t, what were they singing and did I sing along with that as a child?”. But anyways I seem to have remembered the lyrics of the Backstreet boys much better and I was able to (and still can) sing along with them a lot more. I actually had posters hanging in my room from them, and sometimes I was in love with Nick and other times Brian and so on. I had never been to a concert of both groups. Spice Girls never went on with their music and The Backstreet Boys continued to make music. So a few years ago I finally went to their concert in Ahoy Rotterdam with a group of girls and my favorite people . It was a great experience to be able to experience them live once. But I am not fan anymore.

2.Fresh Prince or Bel Air

From an early age I was already exposed to watching tv series. Fresh Prince or Bel Air was also one of my favorites that I faithfully followed on TV. Well, the series actually started in my birth year, but that does not mean that they did not broadcast it on repeat when I was old enough to understand what it was about. Whenever I hear the title song, I feel like rapping along with it as loud as I can, but in the end you mumble what you know. That aside, I thought it was a very nice tv series with a lot of humor and family love. When it comes on TV, I keep the TV on to watch it.

3.Tracksuits

In terms of fashion, the 80s was just a bit better. The clothing style was already a bit easier and simple, but in the 90s they went a bit too far by wearing tracksuits as a fashion statement. This clothing style was part of the house / hardcore / techno music style among the youngsters of the 90s. For the Netherlands the 90s is mainly a Gabber era (bald head, brightly colored spacious fitting tracksuits). I also think and it is also true that the gabber era with the tracksuits is really a typical Dutch 90s thing. I think it was not as bad as in other countries as here in the Netherlands.

4.Titanic

My parents went nuts about me, but I really had to see that movie every day. I also completely in love with Leonardo di Caprio, but I loved that movie so much. I did not get enough of it. Haven’t watched it again after I quit re-watching.

5.Britney Spears

This pop star became my first true idol. She is from the late 90s. But she was the first idol I wanted to look like. I cut my long locks into her hairstyle, dressed myself with belly revealing shirts. I was a huge fan of her. And yet I have never been to a concert of her, I was also too young at the time. But I didn’t even go I was old enough. For me, I think, the fandom stopped at when she brought out “I’m a slave for you”, she was suddenly so different and not the teenage idol I was looking up to. Last year my older niece turned 30 and she gave an 80’s and 90’s party. I decided to dress up as Britney Spears in her first debut single “Hit me baby one more time”.

6.Disney

Disney goes way back before I was born, but like almost everyone I grew up with Disney. The fact that my mother was already a Disney fan made it easier for my sister and I to become a fan of it. There are a lot of movies that I re-watched every day. I really made my parents and sister nut about it. My love for Disney is still as big as it was back then and I can easily watch every movie again.

7.Tamagotchi and Furby

When we talk about best toys from the 90s, I think of the Ttamagotchi and Furby. Since we were not allowed to have pets at the time, such a tamagotchi and / or furbie was the perfect solution. You had to look after the little creature yourself, but if it died, it was not a bad thing, because it was not real anyway. Yet you did your utmost to not let the little creature die. In the end you let your parents look after your toys because you were too busy playing with your school friends and girlfriends. I still hear my mother say that she went crazy about those things.

8.Discman

After the walkman a new hip transportable music device came out in the 90s. Magnetic tapes were replaced by CDs but how could you still listen to music without bothering others? Precisely with the DISCMAN. Much larger than the walkman, but back then the size of a gadget did not matter. You could now listen to all your CDs undisturbed on your discman. I had listened to a lot of CDs with my own.

9.La Macarena
Last but not least: La Macarena from Los del Rio!
At every party it was played and everyone knew the dance. So I say do the Macarena!

What do you think about when you think about the 90s? Share your top 9 with me in the comments!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.